SAGA Frontier 2·金手指

 


Unlock Protect for modified PSX
D00DC7D6 1040
800DC7D6 1000

D00DC7D2 0000
800DC7D2 2402
Infinite Money
B01F0070 00000000
80010408 FFFF
Unlimited Special Attack
#801F4D96 6327
D01D5D66 2484
801D5D64 0000
#FFFF OLD
Unlimited JP
D01C9C22 2405
801C9C20 0000
CR MAX for 1st theme
80010638 423F
8001063A 000F
CR MAX for 2nd theme
800107F8 423F
800107FA 000F

Codes For All Characters
Max HP
B01F0070 00000000
8001040C 03E7
B01F0070 00000000
8001040E 03E7
Max LP
B01F0070 00000000
80010410 FFFF
Max WP
B01F0070 00000000
80010414 FFFF
Max WP-S
B01F0070 00000000
30010417 0063
Max JP
B01F0070 00000000
80010418 FFFF
Max JP-S
B01F0070 00000000
3001041B 0063
Max Skill Level
B01F0070 00000000
3001041D 00FF
B01F0070 00000000
8001041E FFFF
B01F0070 00000000
80010420 FFFF
B01F0070 00000000
80010422 FFFF
B01F0070 00000000
80010424 FFFF
B01F0070 00000000
80010426 FFFF
B01F0070 00000000
80010428 FFFF
All Weapon & Armor Not Broke
B01F0070 00000000
3001043D 00FF
B01F0070 00000000
3001043F 00FF
B01F0070 00000000
30010441 00FF
B01F0070 00000000
30010443 00FF
B01F0070 00000000
30010445 00FF
B01F0070 00000000
30010447 00FF

Item Codes
Item Clear(Sel+Start)

D0018856 FFF6
B0200002 00000000
800100DC 0000
Item Select 1 (Sel+L1)
D0018856 FBFE
B0200002 00000001
800100DC FF01
Item Select 2 (Sel+L2)
D0018856 FEFE
B0200002 00000001
800100DC FF21
Item Select 3 (Sel+R1)
D0018856 F7FE
B0200002 00000001
800100DC FF41
Item Select 4 (Sel+R2)
D0018856 FDFE
B0200002 00000001
800100DC FF61
Item Select 5 (Sel+L1+L2)
D0018856 FAFE
B0200002 00000001
800100DC FF81
Item Select 6 (Sel+R1+R2)
D0018856 F5FE
B0200002 00000001
800100DC FFA1
Item Select 7 (Sel+L1+R1)
D0018856 F3FE
B0200002 00000001
800100DC FFC1
Item Select 8 (Sel+L1+R2)
D0018856 FCFE
B0200002 00000001
800100DC FFE1
Inf. Item In Store
B03D0002 00000001
3001009D 0001
B00D0002 00000001
3001009C 0001
B0300002 00000001
300100B6 0010
高晶 □ 葵花宝典 □ 电玩金手指